คุณแซม

คุณแซม

ผู้เยี่ยมชม

info@jiracentre.com

  บริษัท จิรา ไทยเทรด จำกัด ผู้ผลิตเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะ คุณภาพสูง (2732 อ่าน)

31 ต.ค. 2557 16:16

บริษัท จิรา ไทยเทรด จำกัด ผู้ผลิตเครื่องรีดขึ้นรูปโลหะ Roll forming machine คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และลูกค้าในระดับบริษัทมหาชน รวมทั้งบริษัทจากยุโรป และบริษัทญี่ปุ่นให้การยอมรับในคุณภาพ เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องรีดขึ้นรูป (Rollform) ในแบบต่างๆ เช่น เครื่องรีด ราง Cable ladder เครื่องรีดราง wire way เครื่องรีด แปหลังคา เครื่องรีด เหล็กตัวซี TRUSS เครื่องรีดงานชั้นวางสินค้า เครื่องรีด วงกบประตูเหล็ก เครื่องรีด Omega เครื่องรีดชิ้นส่วนรถยนต์ และ เครื่องรีดขึ้นรูปอัตโนมัติ อื่นๆ

เยี่ยมชมเวปไซต์ เราได้ที่ http://www.jiracentre.com/
หรือ Fanpage ที่ https://www.facebook.com/RollFormingMachineByJirathaitrade
และสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ คุณแซม 081-195-3324

49.48.209.126

คุณแซม

คุณแซม

ผู้เยี่ยมชม

info@jiracentre.com

Sam

Sam

ผู้เยี่ยมชม

suwa@jiracentre.com

11 พ.ย. 2557 15:22 #1

:hh:

171.96.247.59

Sam

Sam

ผู้เยี่ยมชม

suwa@jiracentre.com

Sam

Sam

ผู้เยี่ยมชม

info@jiracentre.com

19 พ.ย. 2557 08:06 #2

:oO:

223.205.67.4

Sam

Sam

ผู้เยี่ยมชม

info@jiracentre.com

Umpan Pancing Untuk Ikan Bawal Harian

Umpan Pancing Untuk Ikan Bawal Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

3 ก.ค. 2560 12:53 #3

Thanks the information, nice and good your article and useful to me
Read too my article :

https://goo.gl/i6mHaL || https://goo.gl/gPPCq7 || https://goo.gl/rkMPmj ||
https://goo.gl/o7QvSy || https://goo.gl/CfopZt || https://goo.gl/pKmkHL ||
https://goo.gl/H9sgyD || https://goo.gl/nv5shw || https://goo.gl/TYTTJA ||
https://goo.gl/OyF2Dt || https://goo.gl/3RPiac || https://goo.gl/3rvbJA ||
https://goo.gl/4xDOug || https://goo.gl/oAv7f4 || https://goo.gl/jD117A ||
https://goo.gl/E3nPVe || https://goo.gl/RSrsXN || https://goo.gl/W6wx5M ||
https://goo.gl/5Xt99B || https://goo.gl/NZ298F ||

36.80.92.216, 36.80.92.216

Umpan Pancing Untuk Ikan Bawal Harian

Umpan Pancing Untuk Ikan Bawal Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Resep Rahasia Umpan Ikan Mas

Resep Rahasia Umpan Ikan Mas

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

3 ก.ค. 2560 15:24 #4

Thanks for the information.

https://goo.gl/PqbbW7 || https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur ||
https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.80.92.216, 36.80.92.216

Resep Rahasia Umpan Ikan Mas

Resep Rahasia Umpan Ikan Mas

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Campuran Essen Alami Umpan Ikan Bawal Galatama

Campuran Essen Alami Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

4 ก.ค. 2560 10:57 #5

Thanks The Information. Its good idea and useful to me

https://goo.gl/Qx2r8V || https://goo.gl/i6mHaL || https://goo.gl/gPPCq7 ||
https://goo.gl/rkMPmj || https://goo.gl/o7QvSy || https://goo.gl/CfopZt ||
https://goo.gl/pKmkHL || https://goo.gl/H9sgyD || https://goo.gl/nv5shw ||
https://goo.gl/TYTTJA || https://goo.gl/OyF2Dt || https://goo.gl/3RPiac ||
https://goo.gl/3rvbJA || https://goo.gl/4xDOug || https://goo.gl/oAv7f4 ||
https://goo.gl/jD117A || https://goo.gl/E3nPVe || https://goo.gl/RSrsXN ||
https://goo.gl/W6wx5M || https://goo.gl/5Xt99B || https://goo.gl/NZ298F ||

36.80.31.162

Campuran Essen Alami Umpan Ikan Bawal Galatama

Campuran Essen Alami Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Obat Herbal Alami Penyakir Radang Usus Besar

Obat Herbal Alami Penyakir Radang Usus Besar

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

4 ก.ค. 2560 14:32 #6

Good idea this information. Thank you

https://goo.gl/RwxTgk || https://goo.gl/CheUGU || https://goo.gl/AEAVgM ||
https://goo.gl/zqtN1N || https://goo.gl/DW7fFC || https://goo.gl/HU13nS ||

36.80.31.162

Obat Herbal Alami Penyakir Radang Usus Besar

Obat Herbal Alami Penyakir Radang Usus Besar

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Umpan Jitu Ikan Bawal Kilo Gebrus

Umpan Jitu Ikan Bawal Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

5 ก.ค. 2560 11:52 #7

Thanks for the information. This is very nice and useful to me
Visited my articles
https://goo.gl/BbrXiF || https://goo.gl/Qx2r8V || https://goo.gl/i6mHaL ||
https://goo.gl/gPPCq7 || https://goo.gl/rkMPmj || https://goo.gl/o7QvSy ||
https://goo.gl/CfopZt || https://goo.gl/pKmkHL || https://goo.gl/H9sgyD ||
https://goo.gl/nv5shw || https://goo.gl/TYTTJA || https://goo.gl/OyF2Dt ||
https://goo.gl/3RPiac || https://goo.gl/3rvbJA || https://goo.gl/4xDOug ||
https://goo.gl/oAv7f4 || https://goo.gl/jD117A || https://goo.gl/E3nPVe ||
https://goo.gl/RSrsXN || https://goo.gl/W6wx5M || https://goo.gl/5Xt99B ||
https://goo.gl/NZ298F ||

36.80.31.162

Umpan Jitu Ikan Bawal Kilo Gebrus

Umpan Jitu Ikan Bawal Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Essen Ikan Nilem Harian

Essen Ikan Nilem Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanyti3@gmail.com

6 ก.ค. 2560 13:12 #8

this is information very interesting

https://goo.gl/DYfzpe || https://goo.gl/pizhUy || https://goo.gl/PqbbW7 ||
https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur || https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.80.31.162, 36.80.31.162

Essen Ikan Nilem Harian

Essen Ikan Nilem Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanyti3@gmail.com

Umpan Ikan Nilem Galatama

Umpan Ikan Nilem Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

8 ก.ค. 2560 11:33 #9

Thanks your article very usefur to me very interesting

https://goo.gl/izMCxX || https://goo.gl/U4NUwJ || https://goo.gl/DYfzpe || https://goo.gl/pizhUy ||
https://goo.gl/PqbbW7 || https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur || https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.80.31.162

Umpan Ikan Nilem Galatama

Umpan Ikan Nilem Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

umpan ikan bawal cuaca hujan

umpan ikan bawal cuaca hujan

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

8 ก.ค. 2560 14:16 #10

The article is very interesting. always success

https://goo.gl/tHJErq || https://goo.gl/Por8Zo || https://goo.gl/BbrXiF ||
https://goo.gl/Qx2r8V || https://goo.gl/i6mHaL || https://goo.gl/gPPCq7 ||
https://goo.gl/rkMPmj || https://goo.gl/o7QvSy || https://goo.gl/CfopZt ||
https://goo.gl/pKmkHL || https://goo.gl/H9sgyD || https://goo.gl/nv5shw ||
https://goo.gl/TYTTJA || https://goo.gl/OyF2Dt || https://goo.gl/3RPiac ||
https://goo.gl/3rvbJA || https://goo.gl/4xDOug || https://goo.gl/oAv7f4 ||
https://goo.gl/jD117A || https://goo.gl/E3nPVe || https://goo.gl/RSrsXN ||
https://goo.gl/W6wx5M || https://goo.gl/5Xt99B || https://goo.gl/NZ298F ||

36.80.31.162

umpan ikan bawal cuaca hujan

umpan ikan bawal cuaca hujan

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Umpan Ikan Bawal Harian

Umpan Ikan Bawal Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

17 ก.ค. 2560 10:32 #11

Visited my articles

https://goo.gl/SDYsyf || https://goo.gl/pCzP6y || https://goo.gl/E7haJw || https://goo.gl/yBFuDV ||
https://goo.gl/hrHsss || https://goo.gl/izMCxX || https://goo.gl/U4NUwJ || https://goo.gl/DYfzpe ||
https://goo.gl/pizhUy || https://goo.gl/PqbbW7 || https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur ||
https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.80.88.86

Umpan Ikan Bawal Harian

Umpan Ikan Bawal Harian

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Cara Mengobati Batuk Berdarah

Cara Mengobati Batuk Berdarah

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

24 ก.ค. 2560 13:43 #12

Thats good idea for the information

https://goo.gl/uT4QUx || https://goo.gl/CRWkCd || https://goo.gl/RwxTgk ||
https://goo.gl/CheUGU || https://goo.gl/AEAVgM || https://goo.gl/zqtN1N ||
https://goo.gl/DW7fFC || https://goo.gl/HU13nS ||

36.72.162.52

Cara Mengobati Batuk Berdarah

Cara Mengobati Batuk Berdarah

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Umpan Ikan Bawal Cuaca Hujan

Umpan Ikan Bawal Cuaca Hujan

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

25 ก.ค. 2560 10:09 #13

The information very interesting and good idea

https://goo.gl/viDjiZ || https://goo.gl/BW6QN9 || https://goo.gl/SDYsyf || https://goo.gl/pCzP6y ||
https://goo.gl/E7haJw || https://goo.gl/yBFuDV || https://goo.gl/hrHsss || https://goo.gl/izMCxX ||
https://goo.gl/U4NUwJ || https://goo.gl/DYfzpe || https://goo.gl/pizhUy || https://goo.gl/PqbbW7 ||
https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur || https://goo.gl/rDPDxQ ||

180.253.137.28

Umpan Ikan Bawal Cuaca Hujan

Umpan Ikan Bawal Cuaca Hujan

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Luna

Luna

ผู้เยี่ยมชม

raska.herbal@gmail.com

25 ก.ค. 2560 10:44 #14

[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/qnc-jelly-gamat-original/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/cara-pengobatan-abses-payudara-secara-alami/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/cara-mengobati-ulkus-peptikum/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/obat-alami-kista-coklat/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/pengobatan-kista-endometriosis-tanpa-operasi/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/cara-ampuh-mengobati-syaraf-kejepit-secara-alami/[/url]
[url]http://www.obatbenjolandileherherbal.com/cara-mengatasi-pembuluh-darah-yang-tersumbat/[/url]

125.161.30.249

Luna

Luna

ผู้เยี่ยมชม

raska.herbal@gmail.com

Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus

Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

25 ก.ค. 2560 13:57 #15

Always succes. Thanks for information

https://goo.gl/gQJpmh || https://goo.gl/E6hvB2 || https://goo.gl/WZUaE2 ||
https://goo.gl/F1PFY3 || https://goo.gl/XjRKVN || https://goo.gl/Ly2Ku5 ||
https://goo.gl/48e82V || https://goo.gl/rjTcn5 || https://goo.gl/dL5iI2 ||
https://goo.gl/rgGbYH || https://goo.gl/hZc5X1 || https://goo.gl/vjs4KZ ||
https://goo.gl/SkTu9w || https://goo.gl/KrFOy4 || https://goo.gl/q2y5jN ||
https://goo.gl/oR8dR1 || https://goo.gl/l7vERZ || https://goo.gl/tKnbqy ||
https://goo.gl/PLSweI || https://goo.gl/uO3Dw9 || https://goo.gl/lqSVwK ||
https://goo.gl/uAp2Lo || https://goo.gl/V7XyvG ||

180.253.137.28

Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus

Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Resep Jitu Umpan Ikan Bawal Galatama

Resep Jitu Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

26 ก.ค. 2560 10:23 #16

visited back please

https://goo.gl/WJvZkq ||https://goo.gl/vZPVUH || https://goo.gl/WubQFy ||
https://goo.gl/h7Kt1u ||

36.80.20.232

Resep Jitu Umpan Ikan Bawal Galatama

Resep Jitu Umpan Ikan Bawal Galatama

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Umpan Ikan Lele Kilo Gebrus

Umpan Ikan Lele Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

28 ก.ค. 2560 13:04 #17

Thank you for the information

https://goo.gl/zTrr9j || https://goo.gl/viDjiZ || https://goo.gl/BW6QN9 || https://goo.gl/SDYsyf ||
https://goo.gl/pCzP6y || https://goo.gl/E7haJw || https://goo.gl/yBFuDV || https://goo.gl/hrHsss ||
https://goo.gl/izMCxX || https://goo.gl/U4NUwJ || https://goo.gl/DYfzpe || https://goo.gl/pizhUy ||
https://goo.gl/PqbbW7 || https://goo.gl/RJLPvR || https://goo.gl/qRGGur || https://goo.gl/rDPDxQ ||

36.80.20.232

Umpan Ikan Lele Kilo Gebrus

Umpan Ikan Lele Kilo Gebrus

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Pengobatan Alami Benjolan Di Leher

Pengobatan Alami Benjolan Di Leher

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

28 ก.ค. 2560 15:36 #18

This is very interesting info. The return visit is yes.

https://goo.gl/8CAjnj || https://goo.gl/uT4QUx || https://goo.gl/CRWkCd ||
https://goo.gl/CRWkCd || https://goo.gl/RwxTgk || https://goo.gl/CheUGU ||
https://goo.gl/AEAVgM || https://goo.gl/AEAVgM || https://goo.gl/zqtN1N ||
https://goo.gl/DW7fFC || https://goo.gl/HU13nS ||

36.80.20.232

Pengobatan Alami Benjolan Di Leher

Pengobatan Alami Benjolan Di Leher

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

umpan ikan nila

umpan ikan nila

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

29 ก.ค. 2560 08:36 #19

Thank you for the info that was loaded was really impressive :)

https://goo.gl/bHDS6g || https://goo.gl/XASytY || https://goo.gl/Npz1E2 ||

36.72.177.104

umpan ikan nila

umpan ikan nila

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

Essen Ikan Bawal

Essen Ikan Bawal

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

1 ส.ค. 2560 08:09 #20

Very supportive of articles you share.

https://goo.gl/Qf2exY || https://goo.gl/WJvZkq || https://goo.gl/vZPVUH ||
https://goo.gl/WubQFy || https://goo.gl/h7Kt1u || https://goo.gl/XASytY ||

180.253.153.103

Essen Ikan Bawal

Essen Ikan Bawal

ผู้เยี่ยมชม

rismaharyawanti30@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้