Thesis DD

Thesis DD

ผู้เยี่ยมชม

thesisdd@yandex.com

  ที่ปรึกษาวิจัย ครบวงจร (160 อ่าน)

9 เม.ย 2565 07:26

การทำวิจัยทุกเรื่อง ผู้ทำวิจัยจะต้องทราบว่าเมื่อทำเสร็จแล้วผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา หรือทำวิจัยต่อไป เป็นต้นการอธิบายถึงประโยชน์ของงานวิจัยนี้ โดยอาศัยความสำคัญของเรื่อง ควรพยายามให้เห็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประชากร ฯลฯ ดังนั้นการเขียนประโยชน์ของงานวิจัยควรเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะต้องเขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายและพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของงานวิจัยให้มากที่สุด ซึ่งมีแนวทางการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ คือการเขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย การไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม ควรระบุในรายละเอียดว่าผลการศึกษาใครจะได้ประโยชน์ ได้ยังไง และเขียนในลักษณะที่ล้อจากวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ได้ซึ่งจะต้องนิยามโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากผู้รู้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนิยามให้อยู่ในรูปของนิยามปฏิบัติการ จึงจะสามารถสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงนิยามปฏิบัติการ ([size= 16.0pt; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH]Operational Definition) เรียกสั้น ๆ ว่า [/size]O.D. คือ การให้ความหมายตัวแปรที่สำคัญ โดยเฉพาะตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ต้องการศึกษา หรือตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งจะต้องนิยามให้เป็นคุณลักษณะพฤติกรรม และหรือกิจกรรมที่จะศึกษา ให้อยู่ในรูปที่วัดได้ สังเกตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งปัญหาเว็บรับทำวิจัยมักจะไม่รู้ว่านิยามศัพท์คืออะไรต้องเขียนอย่างไรถึงจะชัดเจน เพราะโดยส่วนใหญ่เว็บรับทำวิจัยเหล่านี้มักไปลอกมาจากแนวคิดทฤษทั้งหมด

ปัญหาที่พบและเกิดขึ้นจากที่ผู้เขียนพบบ่อยคือ ร้านรับทำวิจัยโดยส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้อย่างแท้จริง รู้บ้างไม่รู้บ้าง ขาดทักษะแตกต่างจากอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นควรเลือกเว็บรับทำวิจัยที่มีความรู้และสามารถให้ท่านพึ่งพาได้หากเกิดปัญหาติดขัดในการวิจัยซึ่งต้องมีแน่นอนPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้