blue time

blue time

ผู้เยี่ยมชม

info@bluetimetravel.com

  -`๏’- วอล์คแรลลี่ ~ WALK RALLY -`๏’- (9474 อ่าน)

23 เม.ย 2552 08:19

-`๏’- วอล์คแรลลี่ ~ WALK RALLY -`๏’-
- ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ -
บลู ธาม ทราเวล ~ BLUE TIME TRAVEL ~ WALK RALLY ~ TEAM BUILDING
`๏’ บริการรับจัดท่องเที่ยว แบบ หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา องค์กร บริษัท หน่วยงานราชการ
`๏’ บริการรับจัด ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน แรลลี่รถยนต์ ทุกเส้นทาง
`๏’ บริการรับจัด กิจกรรม วอล์คแรลลี่ กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างทักษะ
`๏’ กิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรม การพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมงาน
`๏’ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือองค์กร ท่องเที่ยว พักผ่อน ประจำปี
`๏’ งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ กิจกรรมสันทนาการ เกมส์ กีฬาสี กีฬาชายหาด ฯ
Walk Rally - Team Building - Group Dynamic - Organizer - Party - Seminar
วอล์คแรลลี่ - ทีมบิวดิ้ง - สร้างทีมงาน - ละลายพฤติกรรม - งานเลี้ยง - สัมมนา
ทัศนศึกษา - ดูงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมสันทนาการ - กีฬาชายหาด
ยินดีให้คำปรึกษา... ขอใบเสนอราคา... รายละเอียดเพิ่มเติม....
http://www.bluetimetravel.com

117.47.66.6

blue time

blue time

ผู้เยี่ยมชม

info@bluetimetravel.com

นนท์

นนท์

ผู้เยี่ยมชม

paputking@yahoo.com

4 มิ.ย. 2552 10:26 #1

บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก)      หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 
 
www.chularesearch.com
1)บริการงาน  สถิติ/วิจัย/วิเคราะห์/สำรวจ  ทุกสาขาวิชา  ตามที่ลูกค้าต้องการอาทิงาน สำรวจความต้องการลูกค้า   ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ รวมทั้ง บริการงานวิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง  สำหรับสายงานทุกวิชาชีพ โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ  SPSS  ,  MATHLAB  อื่นๆ
2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce
3)บริการช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และขายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์
4)  ให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก)      หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 
5)  ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
1.CR  บริการงานวิจัยและวิเคราะห์
ทำงานเร็ว - ราคาไม่แพง - งานดีมีคุณภาพสูง
www.chularesearch.com/research.htm
 
           เรารับบริการจัดทำ/เป็นที่ปรึกษา งานวิจัย  วิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  อื่นๆ    สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง และความรู้ทางด้านสาขาวิชาต่างๆเข้ามาประกอบในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ เหมาะสำหรับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและเอกชน
 
ตัวอย่างสถิติพื้นฐานและสถิติชั้นสูงที่เรารับวิเคราะห์   ได้แก่  
                การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ  MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS  ,  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน  Stepwise Regression Analysis  ,   การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น  Heirarchical Regression Analysis  , การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis , การวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analsis ,   การวิเคราะห์จัดกลุ่ม  Cluster Analysis , การวิเคราะห์การผันแปรแบบหลายตัว  Multivariate Analysis of Variance ,  การวิเคราะห์จำแนกประเภท  Discriminant  Analysis  ,   สถิติเบเซียน   ,  สถิตินันพาราเมตริก , BAYESIAN STATISTICS สถิติเบเซียน  ,  NON - PARAMETRIC STATISTICS สถิตินันพาราเมตริก  , CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย  ,   REGRESSION ANALYSISการวิเคราะห์การถดถอย  , NONPARAMETRIC นันพาราเมตริก  , สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม   GARCH MODEL , CO-INTEGRATION , MULTIPLE REGRESSIONAL , LOGIT , PROBIT  , ทดสอบปัญหา Hetero-scedasticity /Autocorrelation  /Multi-co-linearity   เป็นต้น
 
บริการที่เรารับทำ
--บริการรับทำงานวิจัย / เป็นที่ปรึกษางานวิจัย  ในทุกสาขาวิชา
--บริการวิเคราะห์ ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
--บริการวิเคราะห์  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
--จัดทำแบบสอบถาม(Questionnaire)   โพลสำรวจ(Pole)
 
ตัวอย่างลักษณะงาน
-ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารกรุงไทย  สาขาสีลม
-วิเคราะห์อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารปี2540-2547
-รายงานศึกษาวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
-รายงานศึกษาความต้องการใช้ IT ของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ
 
 
สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce
รับโปรโมทเว็บให้ดัง  ช่วยหาลูกค้า โดยคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขาย
www.chularesearch.com/e-commerce.htm
 
                 ถ้าท่านมีสินค้าที่ดี  แต่ไม่รู้ว่าจะหาผู้ซื้อได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร    เรารับจ้างหาตลาดหาลูกค้าให้กับท่าน โดยวิธีการทาง e-commerce   ซึ่งเราไม่มีการเก็บบค่าบริการรายเดือนใดๆทั้งสิ้น    แต่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น   นั้นหมายถึงท่านไม่ต้องจ่ายเงินใดๆให้กับเราก่อน  จนกว่าท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
                 ถ้าท่านสนใจโปรดส่งสินค้าพร้อมรายละเอียด  และเล่าประวัติธุรกิจของท่าน   โดยย่อๆ  มาให้เราที่   Email : paputking@yahoo.com
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
3)ขายอุปกรณ์และออกแบบ  ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
www.chularesearch.com/elec.htm
 
บริการช่วยออกแบบ-จัดหา-ขาย  อุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนกส์
      1. เรารับจัดหา-ขาย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   รวมทั้งรับออกแบบและผลิตเพื่อขาย วงจรอิเล็คทรอนิคส์  ทุกรูปแบบ เช่น   วงจร power Amp, pre amp เครื่องเสียงแบบต่างๆ  งานออกแบบและพัฒนางานควบคุม sensor   งานออกแบบ ป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์   งานเพื่อใช้ในเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ   เป็นต้น
        2.จำหน่ายอุปกรณ์-แผงวงจร  อิเล็กทรอนิกส์  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 ) 
-  สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด   เช่น ทีวี  เครื่องซักผ้า  เตาไมโครเวฟ  ตู้เย็น   เครื่องทำน้ำอุ่น   อื่นๆ 
- สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์  ทุกชนิด
- สำหรับ  เครื่องจักร/หุ่นยนต์  ทุกชนิด
  
สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
4)            CR เครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต
www.chularesearch.com/automatic.htm
 
1.เ ราให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก)      หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 
        2.จำหน่ายอุปกรณ์-อะไหล่-ระบบ  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 )   สำหรับ รถยนต์  / รถจักรยานยนต์ / เครื่องจักร / หุ่นยนต์   ทุกชนิด
 
 
สนใจติดต่อ 089-1690911
Email : paputking@yahoo.com
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
5)            ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด
www.chularesearch.com/pp-energy.htm
 
CR energy (Perfect Process)   เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร-ระบบการผลิต    รวมทั้งช่วยวางระบบและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน  ทุกประเภท
 
โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการพลังงานในโรงงาน  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของเรา)
 
            โครงการนี้ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและระบบการผลิต   ซึ่งทางส่วนกลุ่มงานกลุ่มรักษ์พลังงานไทยของเราได้จัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ในส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานที่มีต้นทุนแพงขึ้น  ดังนี้
 
ส่วนกลุ่มรักษ์พลังงานไทย    
           จากปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   แต่ทรัพยากรในการผลิตพลังงานมีอย่างจำกัด ด้วยกลุ่มรักษ์พลังงานไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ  ส่งคำถามหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมาที่เรา   เพื่อให้ทางเราช่วยเสนอแนะ หรือหาคำตอบในการแก้ปัญหานั้นๆ    โดยกลุ่มอนุรักษ์ไทยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้
 
1.การให้คำปรึกษา
·        แนะนำการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม   โดยเสนอแนะวิธีการ และสรุปข้อดีของแต่ละวิธีการในรูปแบบของวิศวกรรมและการเงิน  ว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละวิธี  และส่งผลดีการต่อการผลิตอย่างไรเช่น เสนอให้ติดตั้งในอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานใน Boiler  จะแสดงตัวเลขการลงทุน
ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และ อัตราในการประหยัดพลังงาน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบระยะเวลาในการคุ้มทุน  พร้อมทั้งอธิบายผลดีในด้านวิศวกรรมมนการช่วยทำให้อายุการใช้งานของ Boiler นานขึ้น
·        แนะนำการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม  เช่น  บริษัทที่มีการระบายน้ำเสียจำนวนมาก จะแนะนำการใช้พลังงานจากชีวมวล ที่เกิดจากขยะ ทั้งนี้จะเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท่าน เช่น พลังงานจากแกลบ พลังงานจากลม พลังงานจากขยะ  โดยใช้เกณฑ์ความคุ้มค่าในเรื่องของการเงินและความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเป็นหลัก
·        จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อลงทุนในเรื่องพลังงาน ให้กับหน่วยงานและองค์กรณ์ของท่าน
 
2.การจัดจำหน่ายอุปกรณ์  เครื่องจักรที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน  สำหรับผู้ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่าย    หรือเพื่อใช้ในโรงงานของตนเอง
 
3.การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน  เช่น  แกลบ  ก๊าซ   ไบโอดีเซล   เป็นต้น
 
 
ทางกลุ่มรักษ์พลังงานไทยมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และรับใช้ท่าน
ติดต่อ ขอรับคำปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   ที่ Email  :  paputking@yahoo.com
เบอร์ 089-1690911
 
 
 
บริการอื่นๆ ที่ Perfect  Process  ให้บริการ
-          ให้คำปรึกษาระบบส่งกำลังเครื่องจักร
-          ให้คำปรึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ  Power  Plant
-          ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต  (ด้านต้นทุน,ด้านวิศวกรรม)
1.     ประสิทธิภาพด้านกำลังงาน  (กำลังงานที่ได้รับจากระบบ/กำลังที่ให้แก่ระบบ)
2.     ประสิทธภาพด้านผลผลิต  (ผลผลิตที่ได้/วัตถุดิบที่ให้แก่ระบบ)
 

 

 
 
 

203.154.206.34

นนท์

นนท์

ผู้เยี่ยมชม

paputking@yahoo.com

someday

someday

ผู้เยี่ยมชม

someday@gmail.com

16 มิ.ย. 2552 09:15 #2

GOLDSOON is a professional site designed specifically for trading wow gold from gamer to wow gold gamer .Buy wow gold,wow or,wow po in HERE,We are selling wow gold,wow gold kaufen,wow po AND wow or,cheap wow gold.wow gold,Buy wow gold kaufen,wow po ,Cheap wow gold,mass wow gold .

120.32.18.253

someday

someday

ผู้เยี่ยมชม

someday@gmail.com

anyone

anyone

ผู้เยี่ยมชม

anyone@gmail.com

16 มิ.ย. 2552 09:21 #3

Professional wow gold store. Cheap wow gold Sale. Low Prices and Fast Delivery on Buy cheap wow gold,wow gold. Buy wow gold US/EU now.

120.32.18.253

anyone

anyone

ผู้เยี่ยมชม

anyone@gmail.com

says

says

ผู้เยี่ยมชม

says@gmail.com

16 มิ.ย. 2552 09:23 #4

 Fund raising ideas Stump Your Friends Site of the Calveley Arms Madrid Wildstar Brainbox zes Fabrik KCircle Online Mindless Crap Stump Me Personalised World Supplies Freezes Peacock Brainstormer Pub Library Camerons Facts

120.32.18.253

says

says

ผู้เยี่ยมชม

says@gmail.com

ใครอยากรวยเชิญที่นี้

ใครอยากรวยเชิญที่นี้

ผู้เยี่ยมชม

nanny_191134@hotmail.com

22 มิ.ย. 2552 11:26 #5

http://nanny19.dubaimlm.com

118.173.63.240

ใครอยากรวยเชิญที่นี้

ใครอยากรวยเชิญที่นี้

ผู้เยี่ยมชม

nanny_191134@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้